dillerDİL DEĞİŞTİRİN
 • Türkçe
 • English

HABERLER

Proje yönetimi ve danışmanlığı ile işlerin geleneksel yöntemlerle ele alınması ile proje yönetim metodolojileri kullanılması arasındaki farkları...

Neden Proje Yönetimi?

Proje yönetimi ve danışmanlığı ile işlerin geleneksel yöntemlerle ele alınması ile proje yönetim metodolojileri kullanılması arasındaki farkları, bu sistemin firmaya sağlayacağı kazançları, büyüme hızını, hatasız iş yapılmasını, gereksiz iş tekrarlarını, kontrollü ve her aşamasında ölçülebilir bilgi akışını, kişiye değil sisteme bağlı işleyişi göstermek ve firmayı olabildiğince hızlı bu yapıya geçirmek hedeflenmektedir.

Proje bazlı çalışma prensibinin kurum kültürüne yerleştirilmesi, getireceği avantajların üst yönetime gösterilerek kabul edilmesinin sağlanması, projelerle yönetimin benimsenmesine destek verilmesi, organizasyonun proje bazlı çalışma temeline uygun yapılandırılması ve bu yönde sürekli devam eden eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir.

Proje yönetimi ve danışmanlığı faaliyetleri için aşağıdaki sunum süreçleri kullanılmaktadır.

 1. Firmanın üretim ve/veya ar-ge ihtiyaçların görüşülmesi
 2. Tespit edilen ihtiyaç ve/veya eksiklerle ile ilgili çözümün oluşturulması
 3. Oluşturulan çözüm için fizibilite ve fayda-maliyet analizinin yapılması
 4. Çözümün firmaya sunumu
 5. Varsa revizyonların yapılması
 6. Firma onayı
 7. Proje yönetim ya da danışmanlık sürecine başlanılması 
 8. Sürecin belirli aralıklarla üst yönetime raporlanması (aylık, 3 ya da 6 aylık durum raporları)
 9. Projenin zamanında sonlandırılması